MI allergi

Hva er MI (Methylisothiazolinone):

Methylisothiazolinone (MI) er et lovlig konserveringsmiddel som har blitt benyttet i kosmetikk siden 2005 og industrielle produkter siden 2000. Middelet, som brukes for å hindre bakterievekst og skadelige sopper, kan også forekomme sammen med det beslektede stoffet methlychloroisothiazolinone (MCI).

MI har flere ganger blitt utredet av EUs vitenskapskomite (SCCS) hvor konklusjonen er at stoffet har allergene egenskaper. Samtidig er det vurdert at konsentrasjonene, som tillates i kosmetikketiske produkter i dag, ikke er helseskadelig. Likevel rapporteres det om en kraftig økning i antall personer som har utviklet allergi mot MI i de senere årene. Typiske symptomer er blant annet eksem, som gir en brennende og stikkende følelse på huden.

Man kan finne MI i en rekke husholdningsartikler, hygiene og kosmetiske produkter. Blant annet kan det finnes MI i vaskemidler, oppvaskmidler, shampo og såpe, hudkremer, hudrengjøringsmidler og solkremer. Det er verd å merke seg at MI kan også forekomme i maling. Se her for mer utfyllende liste

Eksempel på MI allergi
Symptomer på MI allergi:

Personer som reagerer på MI vil oppleve at huden begynner å hovne opp og man utvikler rødt utslett som kan minne om elveblest. Utslettet gir en intens og sviende kløe. De allergiske reaksjonene oppstår ofte en stund etter at huden har vært i kontakt med stoffet, og årsaken kan i mange sammenhenger derfor være vanskelig å identifisere. Utslettene vil vedvare så lenge man er i kontakt med stoffet og det er viktig at man er oppmerksom at MI kan være luftbåren.

Du kan være allergisk mot MI hvis du opplever:

  • Hevelser i huden, både på områder som har vært direkte i kontakt med produkter som inneholder MI, og ellers på kroppen.
  • Rødt hudutslett som kan forekomme i ulike varianter (flekker/byller/blemmer) og som kan ligne på elveblest
  • Huden begynner å klø og man kan oppleve en brennende sviende følelse.
  • Hevelse i lepper, svelg og øyelokk.
  • Reaksjonen forsvinner ikke selv om man tar en allergitablett
Andre betegnelser/navn på MI (Methylisothiazolinone):

I skjønnhetsprodukter (hudpleie, kosmetikk og hygiene) skal det opplyses om produktet inneholder MI eller MCI. Når det gjelder andre produkter skal det merkes hvis konsentrasjonen er mer enn 15ppm (0,0015%). MI og MCI kan da ha andre betegnelser og man må derfor også undersøke om produktbeskrivelsen inneholder noen av betegnelsene som er skrevet under;

  • Neon 950
  • Kathon 886, Kathon CG, Kathon WT, Kathon LX
  • 5-klor-2-metyl-4-isothiazolin-3-ion
  • 2-metyl-4-isothiazolin-3-on